ODM/OEM

Quá trình tùy chỉnh

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, chúng tôi cung cấp giải pháp chuyên nghiệp.
Theo nhu cầu của khách hàng để cung cấp dịch vụ và thiết kế OEM/ODM được cá nhân hóa,giúp khách hàng nâng cao lợi thế cạnh tranh của thương hiệu.

01

Phân tích yêu cầu
để hiểu nhu cầu của khách hàng

02

Đề xuất sản phẩm
cung cấp kế hoạch phát triển tốt nhất

03

Phân tích tính khả thi
đánh giá sản phẩm và ký hợp đồng

04

Thực hiện phát triển
kỹ sư thực hiện thiết kế sản phẩm

05

Mẫu và tiền sản xuất
sản phẩm thử nghiệm số lượng nhỏ và văn bản

06

Sản xuất hàng loạt
và giao hàng

Mô hình tùy chỉnh

Tùy chỉnh bảng cơ sở

Core-board hiện có + baseboard tùy chỉnh (core-board thông qua thị trường xác nhận + tăng tốc sản phẩm ra thị trường + dịch vụ công nghệ chuyên nghiệp + chi phí sản phẩm được tối ưu hóa).

Tùy chỉnh bảng lõi

Bảng lõi tùy chỉnh + bảng cơ sở tùy chỉnh.
(Theo chức năng của khách hàng cần tùy chỉnh core-board + đảm bảo hệ thống ổn định + đảm bảo thời gian phát triển nhanh chóng).

thực hiện-01

Tùy chỉnh toàn bộ máy tính

Theo yêu cầu của khách hàng để tùy chỉnh + đảm bảo sản phẩm phù hợp với thời điểm thị trường.

Tùy chỉnh toàn bộ bảng

Theo yêu cầu của khách hàng để tùy chỉnh bảng mạch đơn + đảm bảo tính ổn định của hệ thống + đảm bảo thời gian phát triển nhanh chóng.

Nội dung tùy chỉnh máy

ser-01

Tùy chỉnh toàn bộ máy tính

Bộ sưu tập vân tay, camera, mic, cảm ứng hồng ngoại,
đầu đọc sọc từ, đầu đọc NFC, đầu đọc RFID, chức năng máy in, v.v.

ser-02

Tùy chỉnh chế độ cài đặt

Theo môi trường sử dụng và chế độ cài đặt khác nhau của khách hàng, đáp ứng yêu cầu tùy chỉnh chế độ cài đặt đặc biệt.

ser-03

Tùy chỉnh hiệu suất

Theo yêu cầu cấu hình ngoại vi của sản phẩm, tùy chỉnh cấu hình hệ thống thiết bị, thiết kế giao diện trình điều khiển, đáp ứng nhu cầu sử dụng giao diện.

ser-04

Tùy chỉnh bảo vệ

Theo đặc điểm ngành của khách hàng, tùy chỉnh chức năng bảo vệ môi trường đặc biệt, làm cho sản phẩm thích ứng với nhiều loại cách sử dụng môi trường khác nhau.

ser-05

Tùy chỉnh giao diện

Theo yêu cầu của khách hàng, kích thước thiết bị hỗ trợ, chất liệu màn hình, màu sắc, v.v., nhu cầu tùy chỉnh giao diện của chúng tôi.

ser-06

Tùy chỉnh khác

Theo yêu cầu tiêu chuẩn của ngành của khách hàng, cung cấp tất cả các loại thử nghiệm EMC chuyên nghiệp, thử nghiệm FCC, thử nghiệm CE, thử nghiệm chống thấm nước, chống nổ, v.v.hoặc tùy chỉnh hình ảnh động khởi động, gói, v.v.