Chính sách bảo mật

Chúng tôi thực hiện chính sách của bạn nghiêm túc.Chúng tôi làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ niềm tin mà bạn đặt vào chúng tôi.Vui lòng đọc phần bên dưới để biết thêm chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi.Việc bạn sử dụng Trang web đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập hoặc mua hàng từ.com.

THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi sẽ tự động thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ và một số cookie được cài đặt trên thiết bị của bạn.Ngoài ra, khi bạn duyệt Trang web, chúng tôi thu thập thông tin về từng trang web hoặc sản phẩm mà bạn xem, trang web hoặc cụm từ tìm kiếm nào đã giới thiệu bạn đến Trang web và thông tin về cách bạn tương tác với Trang web.Chúng tôi gọi thông tin được thu thập tự động này là “Thông tin thiết bị”.

Chúng tôi thu thập Thông tin thiết bị bằng các công nghệ sau:

  1. “Cookie” là các tệp dữ liệu được đặt trên thiết bị hoặc máy tính của bạn và thường bao gồm mã nhận dạng duy nhất ẩn danh.Để biết thêm thông tin về cookie và cách tắt cookie, hãy truy cậphttp://www.allaboutcookies.org.
  2. “Tệp nhật ký” theo dõi các hành động xảy ra trên Trang web và thu thập dữ liệu bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang giới thiệu/thoát và dấu ngày/giờ.
  3. “Đèn hiệu web”, “thẻ” và “pixel” là các tệp điện tử được sử dụng để ghi lại thông tin về cách bạn duyệt Trang web.

Ngoài ra, khi bạn mua hàng hoặc cố gắng mua hàng qua Trang web, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định từ bạn, bao gồm tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán (chẳng hạn như số thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của bạn), địa chỉ email, và số điện thoại.Chúng tôi gọi thông tin này là “Thông tin đặt hàng”.

Khi chúng tôi nói về “Thông tin cá nhân” trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi đang nói về cả Thông tin thiết bị và Thông tin đặt hàng.

CHÚNG TA SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO ĐÂY?

Chúng tôi sử dụng Thông tin đặt hàng mà chúng tôi thu thập nói chung để thực hiện bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt qua Trang web (bao gồm xử lý thông tin thanh toán của bạn, sắp xếp vận chuyển và cung cấp cho bạn hóa đơn và/hoặc xác nhận đơn hàng).Ngoài ra, chúng tôi sử dụng Thông tin đặt hàng này để:
1.Chúng tôi sẽ không sử dụng việc thu thập thông tin cá nhân của người dùng làm mục đích chính.
2.Giao tiếp với bạn;
3.Sàng lọc các đơn đặt hàng của chúng tôi để phát hiện rủi ro hoặc gian lận tiềm ẩn;
4.Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để nâng cao trải nghiệm của bạn về trang web cũng như các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
5. Chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào.
6. Nếu không có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân hoặc hình ảnh của bạn để quảng cáo.
Chúng tôi sử dụng Thông tin thiết bị mà chúng tôi thu thập để giúp chúng tôi sàng lọc rủi ro và gian lận tiềm ẩn (cụ thể là địa chỉ IP của bạn) và nói chung là để cải thiện và tối ưu hóa Trang web của chúng tôi (ví dụ: bằng cách tạo phân tích về cách khách hàng duyệt và tương tác với Trang web và để đánh giá sự thành công của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi).

BẢO MẬT THÔNG TIN

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và tuân theo các thông lệ tốt trong ngành để đảm bảo thông tin đó không bị mất, lạm dụng, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy một cách không thích hợp.
Tất cả các giao tiếp với Trang web của chúng tôi đều được thực hiện bằng công nghệ mã hóa Lớp cổng bảo mật (SSL).Thông qua việc chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa SSL, tất cả thông tin được truyền đạt giữa bạn và trang web của chúng tôi đều được bảo mật.

QUYỀN LỢI CỦA BẠN

Quyền truy cập thông tin chúng tôi có về bạn.Nếu bạn muốn được thông báo về Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn.Bạn có quyền cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin của mình nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.
Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn.Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa mọi thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn.
If you would like to exercise these rights, please contact us by email zhaopei@gdcompt.com

trẻ vị thành niên

The Site is not intended for individuals under the age of 18. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with Personal Data, please contact us via email zhaopei@gdcompt.com. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

TÔI CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI BẠN BẰNG CÁCH NÀO?

Chúng tôi mời bạn liên hệ với chúng tôi qua email nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.